لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=44780

کودکان منادیان صلح ف۳ (۱۷) – اخلاق مداری

110

در این دوره کودکان کم کم به جایگاه و اهمیت اخلاق پی برده و توان تمایز بین رفتارهای خطا وصحیح در آن ها افزایش میابد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.