لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=44771

برنامه کامل ۱۰ بهمن ۱۳۹۸

95

مجله جوانان با «نقطه سرخط» شروع، با «آفتاب بینش» ادامه و با «کودکان منادیان صلح» پایان می پذیرد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.