لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=44636

پارلمان جهانی ادیان – اولین خاخام زن در کانادا

99

خاخام الیس گلداستین اولین خاخام زن در کاناداست. پیروان او در کنیسه شهر در تورنتو از یهودیان مختلف می خواهند که به یهودیت اصلاح گرا روی بیاورند. او مدافع کارهای مذهبی و دینی است و در میان نسل جدیدی از روحانیون که به ترویج مفاهیم در بین مذهبیون مشغول هستند، به چالش هنجارهای جنسیتی و قبول جامعه مدرن مذهبی می پردازد.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.