لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=44619

چند ثانیه با شما (۱۱۸) – ایران و ایده تاسیس مدارس نوین

121

در کشور ما ایران، ایده مدارس نوین و به شکل امروزی از چه زمان شکل گرفت؟ نویسنده مقاله ای در این خصوص معتقده: سرآغاز تاسیس مدارس نوین در ایران ریشه در شکست و حس سرخوردگی ایرانیان در عرصه‌ی نظامی داره


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.