لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=44553

این روزها به یاد تو – به یاد مارتین لوتر کینگ

121

امروز سال روز بزرگ داشت مارتین لوتر کینگ رهبر فقید جنبش مدنی سیاهپوستان آمریکاست. مردی که زندگی و آرمان هایش نمادی است از تلاش های صلح جویانه برای تحقق ارزش های والای انسانی


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.