لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=44546

برنامه کامل ۳۰ دی ۱۳۹۸

77

در این پیام دوست «گزیده هایی از یک سخنرانی» و قبل از آن نمایش رادیویی «تاریخ به روایت مورخ» و در ابتدا «این روزها به یاد تو» را خواهید شنید.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.