لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=44467

برنامه کامل ۲۷ دی ۱۳۹۸

68

در این پرده هفتم و این روز جمعه ابتدا «یک قهرمان» را می شنوید سپس «چند ثانیه باشما» و بعد از آن «موج مثبت» را و بعد از چند هفته که این برنامه پخش نشده بود «بانوی سرزمین من» تقدیم شما گرامیان میشود و در نهایت شنونده «جمع جمعه ها» خواهید بود.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.