لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=44448

برنامه کامل ۲۶ دی ۱۳۹۸

90

این شماره مجله جوانان هم تشکیل شده از «نقطه سرخط»، «آفتاب بینش» و«کودکان منادیان صلح» که به همین ترتیب هم پخش می شوند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.