لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=44380

سخنرانی – ترک تعصبات ق۲

186

– موضوع تعصب در خطابات حضرت عبدالبهاء
– بخش دوم سخنرانی آقای دکتر شاپور راسخ در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران ، لندن – ۲۰۱۸ میلادی


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.