لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=44379

تاریخ به روایت مورخ ف۲ (۲۱) – قلعه ای دور بر فراز کوه‌های بلند

61

ترنم : از میانه حضرت باب رو به میلان می برن و یه مدت کوتاهی هم اونجا اقامت می کنن.
ماندانا : (با تعجب زیاد) میلان؟!!! میلان مگه تو ایتالیا نیست؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.