لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=44346

برنامه کامل ۲۲ دی ۱۳۹۸

71

بخش های پیام دوست یکشنبه ها عبارتند از«صد پرسش صد پاسخ»، «سرآشکار» و«کاوشی در تعصب».


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.