لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=44015

خبرنگار – تعلیم و تربیت و تاثیر آن در زندگی فردی و اجتماعی ق۱

94

گفتگوبا دکتر فرشته بتل، روانشناس عمومی، تعلیم و تربیت و روانشناس بالینی و استاد دانشگاه، و دکتر نیکل جعفری، نویسنده و محقق و استاد دانشگاه در زمینه تعلیم و تربیت


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.