لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=43990

سخنرانی – ایران : تاریخ دوران نوین (کتاب) ق۲

120

– بخش های چهارگانه این کتاب.
– بخش دوم سخنرانی آقای دکتر عباس امانت در بیست و هشتمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی، شیکاگو – ۲۰۱۸ میلادی


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.