لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=43668

این روزها به یاد تو – به یاد شهروندان بی‌گناه ایران‌

254

در این روزهای سخت و پر رنج با مناجاتی از حضرت عبدالبهاء یادی می کنیم از هزاران هزار شهروند بی گناه و آزاد ایران زمین که در شرایطی سخت همچنان به اصول انسان دوستی و راستی و درستی پایبندند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.