لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=43481

برنامه کامل ۱۱ آذر ۱۳۹۸

47

پیام دوست امروز را با « این روزها » شروع می کنیم، با نمایش رادیویی « تاریخ به روایت مورخ » ادامه می دیم و با گزیده هایی از یک « سخنرانی » به پایان می بریم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.