لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=43480

سخنرانی – از شاهنامه تا نامه به شاهان ق۵

60

– استبداد سیاسی و استبداد دینی در آثار حضرت بهاءالله و در نامه به شاهان.
– بخش پنجم سخنرانی آقای دکتر نادر سعیدی در بیست و هشتمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی، شیکاگو – ۲۰۱۸ میلادی


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.