لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=43479

تاریخ به روایت مورخ ف۲ (۱۵) – بلای ناگهانی

60

نبیل: آن نوروز حضرت باب همه املاک و دارایی خود را به نام همسر و مادر خود کردند و در وصیت نامه خود هم منزل و بقیه دارایی های خودشان را به مادر و همسرشان واگذار کردند و نوشتند که بعد از وفات مادرشان تمام املاک و دارایی ایشان به همسرشان برسد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.