لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=43478

این روزها – به مناسبت روز جهانی لغو برده داری

44

اگرچه نوع سنتی برده داری از میان رفته، اما میلیون ها انسان، از جمله یک کودک از ده کودک، قربانیان انواع مدرن برده داری هستند. مانند قاچاق انسان، کودکان کار، ازدواج اجباری و غیره.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.