لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=43467

کاوشی در تعصب (۲۷) – محتوای کتاب‌های درسی ق۵

73

بهزاد: درمتون کتاب های درسی از دیانت بهائی به عنوان یه دیانت ساختگی نام برده شده و بهائی ها متهم شدن که آلت دست قدرت های بزرگ خارجی هستن.
شیما: در کتاب تاریخ سوم راهنمایی تحت عنوان فرقه دروغینی که برای به هم زدن وحدت مسلمان ها مورد حمایت دولت های روس و انگلیس واقع شده به این دیانت و پیروان اون حمله شده.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.