لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=43449

کافه هنر (۶۵) – دنیایی برای سوفی

45

همراه با کافه هنر امروز سفری خواهیم داشت به دنیایی متفاوت، دنیایی از جنسی دیگر، دنیایی بنا شده از تار و پود فلسفه، ۲۱ نوامبر مصادف بود با روز جهانی فلسفه، پس با یادی از این روز، از رمانی فلسفی خواهیم گفت با نام دنیای سوفی