لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=43411

آموزه‌های نو – درمان درد نژادپرستی و خشونت – بخش دوم

19

در قسمت قبل سیدا سگوویا تیلر توضیح داد که چطور گروهی از سازمان‌های مربوطه را برای درمان درد نژادپرستی و خشونت در جامعه‌ای که در آن بزرگ شده، دور هم جمع کرد و جلساتی آموزشی را برای آن‌ها برگزار کرد. در ادامه این سخنرانی، سیدا می‌گوید تنها با مشورت بر اساس اصل وحدت نوع بشر و اقدام جمعی است که می‌توان برای نژادپرستی و خشونت درمانی پیدا کرد. چطور می‌شود بر فشار و اضطراب فرهنگ رقابت فائق شد؟ جِسا مونیون (Jessa Munion) راه غلبه بر این فرهنگ را در غور و غوص درونی، کشف توانایی‌ها، تغییر شخصیت و تمرین ذهنی از طریق یوگا پیدا کرده است.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.