لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=43355

عبدالبهاء عشق بی پایان – ویژه برنامه

101

نگاهی به دوران حیات حضرت عبدالبهاء به مناسبت سالروز صعود (درگذشت) آن حضرت.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.