لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=43353

برنامه کامل ۷ آذر ۱۳۹۸

167

این شماره مجله جوانان به مناسبت سالروز درگذشت حضرت عبدالبهاء به آن حضرت اختصاص دارد به طوری که نقطه سر خط و آفتاب بینش هر دو درباره حضرت عبدالبهاء است و سومین برنامه هم با نام عبدالبهاء عشق بی پایان ویژه برنامه ای است به همین مناسبت.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.