لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=43222

بانوی سرزمین من (۴۸) – بازسازی جهانی تازه

72

بی تردید خشونت علیه زنان یک مساله جهانی است، معضلی گسترده که هر ساله میلیون ها نفر را تحت تاثیر خود قرار می دهد، جامعه جهانی بهائی در بیانیه خود خطاب به کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد، با بهره‌گیری از تجربه جامعه بهائی در زمینه آموزش و پرورش، از ارتباط آن با بهبود وضعیت زنان و مشارکت آنان در تمامی حیطه‌های اجتماع سخن می‌گوید.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.