لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=43218

برنامه کامل ۱ آذر ۱۳۹۸

53

پرده هفتم برنامه خود را با «یک قهرمان» شروع می کند و بعد به ترتیب «چند ثانیه با شما» ، «موج مثبت» ، «بانوی سرزمین من» و در آخر «جمع جمعه ها» را به سمع و نظر شما می رساند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.