لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=43170

برنامه کامل ۲۷ آبان ۱۳۹۸

59

در برنامه پیام دوست امروز گزیده ای از یک سخنرانی را خواهیم داشت. قبل از آن هم نمایش رادیویی تاریخ به روایت مورخ را می شنوید و در آغاز هم برنامه کوتاه این روزها را تقدیم شما می کنیم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.