لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=43020

آفتاب بینش (۱۶) – تذکره الوفا

117

اثری از حضرت عبدالبهاء که در سال ۱۹۱۵ میلادی بیان شده و شامل زندگینامه ۶۹ نفس مقدسی است که در دوران حیات آن حضرت درگذشته اند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.