لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=42888

وادی عشق – کودکان و دعا

99

آیا باید کودکان را ازابتدای طفولیت به دعا خواندن عادت داد؟ کودکان و دعا موضوع این برنامه ماست.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.