لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=42864

موج مثبت (۹۱) ـ دویستمین سالگرد تولد حضرت باب در استرالیا

170

اعضای پارلمان با اشاره به مشارکت‌ جوامع بهائی در حیات اجتماعشان، دویستمین سالگرد تولد حضرت باب را گرامی داشته و جامعه بهائی را عضو ارزشمندی از اجتماع استرالیا دانستند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.