لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=42862

یک قهرمان (۱۰۷) – مری رابینسون و یاری سوگواران

46

مری رابینسون که پدرش را در دوران نوجوانی از دست داده بود با تاسیس مرکزی به بچه ها و خانواده هایی که عزیزی را از دست دادند کمک می کند تا به درستی سوگواری کنند تا در آینده دچار مشکلات نشوند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.