لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=42862

یک قهرمان (۱۰۷) – مری رابینسون و یاری سوگواران

172

مری رابینسون که پدرش را در دوران نوجوانی از دست داده بود با تاسیس مرکزی به بچه ها و خانواده هایی که عزیزی را از دست دادند کمک می کند تا به درستی سوگواری کنند تا در آینده دچار مشکلات نشوند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.