لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=42749

برنامه کامل ۱۲ آبان ۱۳۹۸

102

پیام دوست یکشنبه‌های این هفته شامل سه بخش خواهد بود. در بخش اول شنونده قسمت دیگری از مجموعه صد پرسش صد پاسخ هستید و در ادامه شنونده قسمت دیگری از مجموعه گرامافون خواهید بود و در ایستگاه آخر برنامه کاوشی در تعصب.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.