لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=42202

کلمات مکنونه – ای پسر روح

45

حضرت بهاء الله در یکی از آثار عرفانی حضرتشان به نام «کلمات مکنونه» می‌فرمایند:
«ای پسر روح، قفس بشکن و چون همای عشق به هوای قدس پرواز کن و از نَفْس بگذر و با نَفَس رحمانی در فضای قدس ربانی بیارام»


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.