لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=42107

برنامه کامل ۲۳ مهر ۱۳۹۸

138

سه شنبه نقره ای را دو بخش تشکیل می‌دهد که اول آن «رادمردان جاوید» است و آخر آن «سپهر سخن».


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.