لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=42060

برنامه کامل ۲۱ مهر ۱۳۹۸

121

بخش‌های برنامه امروز شما: در بخش اول شما شنونده قسمت دیگری از مجموعه برنامه «صد پرسش صد پاسخ» هستید و در ادامه در ایستگاه دوم قسمت دیگه ای از مجموعه برنامه «گرامافون» براتون پخش خواهد شد و در آخر قسمت بیست و دوم از مجموعه برنامه ما را می‌شنوید با نام «کاوشی در تعصب».


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.