لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=41960

برنامه کامل ۱۹ مهر ۱۳۹۸

114

پرده هفتم باز هم با پنج بخش متنوّع در خدمت شما گرامیان است که عبارتند از: یک قهرمان، چند ثانیه با شما، موج مثبت، کافه هنر و در پایان جمع جمعه ها که امیدواریم با شنیدن آنها لحظات لذت بخشی داشته باشید.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.