لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=41902

پیام بیت العدل اعظم به مناسبت جشن های دویستمین سالگرد

296

گفتگو با: دکتر بهروز ثابت، نویسنده، محقق و استاد دانشگاه
مروری بر پیام اخیر بیت العدل اعظم به مناسبت دویستمین سالگرد تولد حضرت باب در پایان این ماه پیروان آیین بهائی در سراسر جهان آنرا را جشن می گیرند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.