لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=41901

بسوی دنیای بهتر۲(۲۱) – عوارض رقابت

140

عوارض رقابت چه چیزایی می تونه باشه ؟ آیا در رقابت همه افراد یا گروهها سود می کنن ؟ آیا رقابت باعث پیشرفت همه افراد جامعه میشه؟دیدگاه فرد برنده در رقابت نسبت به بازنده چیه ؟ هدف برنده در این مسابقه چی می تونه باشه؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.