لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=41884

راد مردان جاوید – بخش بیستم

88

بخش پنجم سرگذشت جناب ابوالفضائل گلپایگانی
اقامت در اراضی مقدسه در حضور حضرت عبدالبها_ سفر به مصر و ارتباط با جامع الازهر_سفر به امریکا و اقامتِ حدود ۲ سال


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.