لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=41660

برنامه کامل ۸ مهر ۱۳۹۸

105

بخشهای این پیام دوست شامل “این روزها”، نمایش رادیویی “تاریخ به روایت مورّخ” و “گزیده هایی از یک سخنرانی” خواهد بود که امیدواریم همراه باشید و از شنیدن آنها لذّت ببرید.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.