لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=41629

گرامافون ۳ (۱۸) – Paul Maccarthney – Pipes of Peace

125

برای امروز آهنگ چپقهای صلح از پل مک کارتنی کبیر رو انتخاب کردیم. با گرامافون همراه باشید.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.