لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=41574

سلام سلامتی‌ – ف۳ – رفاه اجتماعی و کارهای داوطلبانه

105

بنا بر تعریف تندرستی یا سلامت از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت، تندرستی تنها فقدان بیماری یا نواقص دیگر در بدن نیست بلکه عبارته از تامین رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی برای هر فرد در جامعه. رفاه اجتماعی و کارهای داوطلبانه موضوع برنامه امروز ماست. امروز با یک جوان ۱۸ ساله آمریکایی به اسم هارتلی که دانشجو هستملقت می‌کنیم که ببینیم که اون چه خدماتی برای جامعه خودش انجام میده.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.