لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=41550

نقطه سرخط – دل‌شکستگی ق۱

163

آیا می‌دانید وقتی رابطه‌ای به جدایی ختم می‌شود و دل‌تان می‌شکند، چه اتّفاقاتی در مغز و بدن می‌افتد؟ و آیا می‌دانید درمان دلشکستگی چیست؟ در نقطه‌سرخط این هفته و هفته‌ی آینده به پرسش‌هایی از این دست پاسخ خواهیم داد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.