لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=41481

برنامه کامل ۱ مهر ۱۳۹۸

88

برنامه های این پیام دوست را با «این روزها به یاد تو» آغاز می‌کنیم ، با نمایش رادیویی «تاریخ به روایت مورّخ» ادامه می دهیم و با «گزیده هایی ازیک سخنرانی» به پایان می بریم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.