لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=41382

سلام سلامتی‌ – ف۳ – خدمات اجتماعی مادرها

113

بنا بر تعریف تندرستی یا سلامت از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت، تندرستی تنها فقدان بیماری یا نواقص دیگر در بدن نیست بلکه عبارته از تامین رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی برای هر فرد در جامعه. در این برنامه میهمانمون خانومی جوان به نام سارا است که در مورد فعالیت‌هاش برای کمک به رسیدن به رفاه اجتماعی صحبت می‌کنه. آیا شما هم اقدامی و یا فعالیتی برای رسیدن به رفاه جامعه دارید؟


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.