لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=41362

بانوی سرزمین من (۴۵) – صلح از حرف تا عمل

143

هرسال روز ۲۱ سپتامبر به عنوان روز جهانی صلح شناخته میشود به اعتقاد بهائیان این انقلاباتی که عالم انسانی به سرعت با آن رو به رو می شود سبب نابودی تمدّن بشری نمی گردد بلکه باعث بروز قوای مکنونه در حقیقت انسانیست. بنا به اعتقاد بهائیان ، در راستای تحقق وحدت عالم انسانی، زمانی فرا خواهد رسید که عالم از قید تعصبات آزاد شده و لغت جنگ را برای همیشه از فرهنگ حیات خود حذف خواهد نمود.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.