لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=41362

بانوی سرزمین من (۴۵) – صلح از حرف تا عمل

41

هرسال روز ۲۱ سپتامبر به عنوان روز جهانی صلح شناخته میشود به اعتقاد بهائیان این انقلاباتی که عالم انسانی به سرعت با آن رو به رو می شود سبب نابودی تمدّن بشری نمی گردد بلکه باعث بروز قوای مکنونه در حقیقت انسانیست. بنا به اعتقاد بهائیان ، در راستای تحقق وحدت عالم انسانی، زمانی فرا خواهد رسید که عالم از قید تعصبات آزاد شده و لغت جنگ را برای همیشه از فرهنگ حیات خود حذف خواهد نمود.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.