لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=41359

برنامه کامل ۲۹ شهریور ۱۳۹۸

107

آنچه پرده هفتم در این پیام دوست تقدیم شما گرامیان می‌نماید بخش‌های «یک قهرمان» ، «چند ثانیه با شما» ، «موج مثبت» ، «بانوی سرزمین من» و «جمع جمعه ها» خواهد بود.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.