لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=41354

یک قهرمان (۱۰۱) – کمک به قربانیان آتشسوزی

134

وودی فیرکلات که از رسانه ها شاهد بلایای وارده بر قربانیان آتش سوزی کمپ فایر بود ، به فکر چاره افتاد تا با تعمیر ماشین های کاروان قدیمی، سرپناهی برای این افراد فراهم کند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.