لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=41322

نقطه سرخط – همدلی ق۳

144

این پنجشنبه، سه‌گانه‌ی «همدلی» نقطه‌سرخط را به سرانجام می‌رسانیم. در سومین قسمت از یادداشت «موردی برای همدلی»، وضعیت کامل هم‌دلی را در چند رفتار خلاصه می‌کنیم تا به طور عملی یاد بگیری چطور هم‌دلانه رفتار کنیم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.