لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=41305

برنامه کامل ۲۷ شهریور ۱۳۹۸

122

در این پیام دوست “بسوی دنیای بهتر” و “خبرنگار” را خواهیم داشت که امیدواریم همراه باشید و از شنیدن آنها لذّت ببرید.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.