لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=41259

این روزها – در آستانۀ دویستمین سالروز تولد حضرت باب

175

این روزها پیروان آیین بهائی در تکاپوی تدارکات برگزاری جشن دویستمین سالروز تولد حضرت باب هستند، تا پیام حیات بخش آیین بهائی را با جهانیان سهیم شوند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.